Elektrolizer soli z regulacją pH

Description

Elektrolizer Tecno to w pełni profesjonalne urządzenie wyposażone w alarm przepływu, skalę wydajności (%), przyciski zwiększenie i zmniejszenie wydajności, alarm zasolenia (wysoki/niski), wskaźniki samooczyszczania (bezpośrednie/odwrotna polaryzacja), przycisk kalibracji pH, przycisk programowania wartości zadanej pH, wskaźnik alarmu niskiego pH (<6.5), wskaźnik alarmu wysokiego pH (>8.5), wyświetlacz (pH wody i wartość zadana). Pomiar pH i pompa dozująca 4l/h w komplecie, zasilanie 230V.